Borg útfararþjónusta

Andlát ástvinar er álagstími í lífi fólks og  mikilvægt að gefa sorginni svigrúm og njóta samvista við sína nánustu. 

 

Við styðjum og hjálpum aðstandendum að skipuleggja og annast alla þætti sem sem fylgja útförinni og veitum persónulega þjónustu með virðingu að leiðarljósi.

Um okkur

Borg útfararþjónusta var stofnuð í ársbyrjun 2020. Þjónustusvæði er Vesturland og höfuðborgarsvæðið, svo og annars staðar eftir samkomulagi. Eigendur og umsjónaraðilar útfara eru Guðný Bjarnadóttir og Gréta Björgvinsdóttir.

Við skipulagningu útfarar er að mörgu að huga og mikilvægt að hlúð sé vel að óskum aðstandenda.

Við styðjum og hjálpum við skipulagningu og önnumst alla þætti útfarar -sem hver er einstök og tekur mið af óskum ástvina.

Borg útfararþjónusta veitir alhliða þjónustu við syrgjendur óháð trúarbrögðum og lífsskoðunum.

Við leggjum áherslu á persónulega og faglega þjónustu við undirbúning og framkvæmd útfarar.

 

Í samráði við aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk sér útfararþjónustan um flutning hins látna í líkhús.

Borg útfararþjónusta hefur öll tilskilin leyfi til útfararþjónustu. Starfsmenn undirrita siðareglur sem gilda fyrir útfararstofnanir í Evrópu og eru bundnir þagnarskyldu í störfum sínum.

Kynningarefni í fjölmiðlum:

Persónuleg og nærgætin þjónusta

Sigurlaug M. Jónasdóttir ræðir við Guðnýju Bjarnadóttur í þættinum Segðu mér

 
Gudny.jpg

Guðný Bjarnadóttir

Sími: 869 7522

greta.jpg

Gréta Björgvinsdóttir

Sími: 770 0188

Verðskrá

 

Verðin eru leiðbeinandi og margt í boði hvort sem um kistur eða blómaskreytingar er að ræða.  

Í samtölum er farið yfir óskir aðstandenda og skipulag miðað eftir þeim. 

Við höfum einnig mjög fjölbreytt tónlistarfólk á okkar snærum.

Ekki er greitt umsýslugjald fyrir kistur, blóm, tónlistarfólk eða streymisveitur
en 
flutningskostnaður bætist við vörur sé útför utan höfuðborgarinnar.

Útfararþjónusta og tónlistarfólk er undanskilið virðisaukaskatti.

 
 

Hverju þarf að huga að?

Athöfnin

Aðstandendur velja þann sem þau óska að taki að sér útförina:  

prest, athafnastjóra eða forstöðumann trúfélags. 

Staður og stund

Í samráði við prest/athafnastjóra eða forstöðumann trúfélags er staður og stund fyrir kistulagningarbæn og útför ákveðin.

Kista eða ker

Borg útfararþjónusta annast bæði jarðarfarir og bálfarir.  

Borg býður upp á gott úrval af kistum og kerjum.